Rehberlik / Eğitici Makaleler

Okul Öncesinde Cinsel Eğitim

Okul Öncesinde Cinsel Eğitim

Cinsel eğitim, pek çok disiplinleri içine alan çok yönlü ve dikkatli olmayı gerektiren oldukça zor bir eğitimdir. Bu nedenle, bireyin gelişim basamaklarına 
göre dikkatle yerinde ve zamanında yapılması gerekir.
    Okul öncesinde çocuğun cinsel konulara olan ilgisi, 3 yaşlarından başlayarak 5-6 yaşlarına kadar artarak devam eder ve oldukça güçlü bir meraka dönüşür. Bir çocuğun doğması, hayvanların yavrulamaları, filmler, resimler, yetişkinlerin ve kendi arkadaşlarının konuşmaları, karşı cinsin kendinden farklı olduğunu görmesi ve doğal olarak çocukta var olan cinsel güdü ile çocuğun cinsel organlarına karşı ilgisinin artması, cinsel organları ile ilgilenerek doyum sağlamasına ve benzer yaşantılar çocuğun cinsel konulara olan ilgisini ve merakaklarını artırmaktadır.

ÇOCUĞUNUZUN SORULARI   KARŞISINDA YAPILMASI GEREKENLER
    Cinsel eğitim ne çok erken, ne de çok geç olmalıdır.  Çocuğun gelişim düzeyine uymayan bilgi güçlük yaratır. Çocuğa istediği anda basit, kalsa, gerçek, endişesiz cevap verilmelidir.
   Anne- babalar çocukların cinsel organlarıyla ilgilenmesinden kaygı duyar.Bu çocuğun normal gelişiminin bir parçasıdır ve kaygı duyulmamalıdr.
  Altı aylıktan itibaren bir bebek cinsel organları ile ilgilenir. Bu cinsel gelişiminin ilk aşamasıdır.               

 • 2-3 yaşlarında kız veya erkek olduklarını fark eder.
 • 4-5 yaşlarında kız veya erkekler arasındaki farklılıkları anlayabilirler.
 • 6 yaşından itibaren kız çocuk “kız”, erkek çocuk ise “erkek” olarak kalacağını anlar. 

ÇOCUĞUNUZUN KENDİ CİNSİYETİNE VE KARŞI CİNSİ TANIMAYA BAŞLADIĞNI NASIL ANLARSINIZ?

 •  Çocuğunuz çıplak dolaşmaktan hoşlanır.
 •  Aynanın karşısında soyunup kendisini seyreder.
 •  Cinsel organıyla ilgilenir.
 •  Karşı cinsten çocuk ve yetişkinlerin bedenine ilgi duyar ve onlara dokunmaya çalışır.
 •  Kendi cinsinden yada karşı cinsten kişilerle dudaktan öpüşmek ister.
   Televizyon, dergi ve gazetelerde yer alan cinselliğin ön plana çıkarılan fotoğraf ve sahnelere ilgi duyar.
 •  Cinsiyet faktörünün ortaya çıkan oyunlara ilgi duyar.
 •  Cinsellikle ilgili merak ettiği konularda çeşitli sorular sorar.   
 •  Çocuğun cinsellikle ilgili soruları karşısında sakin olunmalıdır. Sadece bilgi almak amacıyla soru sorduğu unutulmamalıdır.
 •  Çocuğun sorduğu soru, her şeyi açıkça sorabilmesini sağlamak amacıyla dikkatli bir şekilde dinlenilmelidir.
 •  Çocuğun cinsellikle ilgili soruları cinselliğin yanlış, çekinilecek hatta bazen suçluluk duyulacak, utanılacak bir şey olduğunu düşünmesine neden olmadan mutlaka yanıtlandırılmalıdır.
 •  Çocuk kime sorarsa o kişi soruyu yanıtlamalıdır.

 Çocuğa verilen yanıtlar, doğru ve yaşına uygun olmalıdır.
 Çocuğa gereksinimi kadar bilgi verilmelidir. Fazla       bilgi çocuğun kafasını  karıştırırken, az bilgi daha fazla merak etmesine ve soru sormasına neden olmaktadır. Soruların kesilmesi ise gereksinimin karşılandığı anlamını  taşımaktadır.