Rehberlik / Eğitici Makaleler

Çocuğunuzun Soruları Karşısında Yapılan Tipik Yanlışlıklar

Çocuğunuzun Soruları Karşısında Yapılan Tipik Yanlışlıklar

YanlıŠtutumlardan biri “susmak” çocuÄa cevapvermemektir. Çocuklar sorularına cevapverilmeyince bu alanda bir sır, bir gizlilik yada
ayıp bir Åeyler olduÄunu sezerler, merakları iyiceartar ve genellikle de bunu anlamaya, bulmayaçalıÅırlar.
       DiÄer bir yanlıŠtutum ve davranıŠ“ayıp,büyüyünce öÄrenirsin” gibi tepki ile “çocuÄu azarlayıp, susturmak” yada hiç anlayamayacaÄı
kadar karıÅık cevaplar vermektir. Bu durumda çocuk hem doÄru bilgi edinememekte hem de yanlıŠbir Åey yaptıÄını sanıp kendisini suçlamaktadır.
    Üçüncü bir yanlıŠise çocuklara gerçeklere uymayan “yanlıŠbilgiler” vermektir. ÖrneÄim: cinsel organını göstererek ne olduÄunu soran 3 yaÅındaki bir erkek çocuÄa annesi “onun kulpu” olduÄunu söylemiÅtir. Bir süre sonra kız kardeÅini çıplak gören çocuk, annesine
koÅup “anne kardeÅimin kulpu yok” diye aÄlayarak üzüntüsünü bildirmiÅtir.
      DiÄer yanlıŠcevaplardan biri de çocukların kendilerinin “nereden geldikleri” sorusuna anne-babaların “ebe anne, leylekler tarafından getirildiÄi, hastanelerden alındıÄı yada cami kapılarındabulunduÄu gibi” cevaplar vermeleridir.