Rehberlik / Eğitici Makaleler

Çocukla İletişim

Çocukla İletişim

ÇocuÄunuza sizden ne bekliyor sordunuz mu? Bir konu hakkında tavsiyenizi mi, sessizce kendisini    dinlemenizi mi, yoksa bir probleminin çözümünü mü? 
ÇocuÄunuz için müsait olun 

 

·         ÇocuÄunuzun ne zaman konuÅmaya uygun olduÄunu tespit edin (örneÄin, yatma zamanında, yemekten önce, arabada) ve onunla konuÅmak için o zamanlarda kendisine müsait olun.

·         KonuÅmayı siz baÅlatın; bu davranıŠonun hayatında olup bitenlerle ilgili olduÄunuzu hissettirir.

·         Her hafta çocuklarınız ile birebir yapabileceÄiniz bir aktivite bulmaya özen gösterin ve bu sürede baÅka bir iÅ yapmaktan kaçının.

·         ÇocuÄunuzun ilgi alanlarını öÄrenin (örneÄin, favori müzikleri ve aktiviteleri) ve ilgilendiÄinizi gösterin.

KonuÅmaya direk soru sormak yerine, kendi düÅüncelerinizi ifade ederek baÅlayın

Onu dinlediÄinizi bilsin 

·         ÇocuÄunuz korkuları hakkında konuÅurken ne iÅ yapıyor olursanız olun bırakın ve dinleyin.

·         Söylediklerine büyüklük taslamadan, içtenlikle ilgi gösterin.

·         AnlaÅılması imkânsız gibi gelse de onların açısından görmeye çalıÅın.

·         Tepki yada karÅılık vermeden önce, sözlerini bitirmelerine izin verin.

ÇocuÄunuzun sözlerini tekrar ederek doÄru anladıÄınızdan emin olun

Çocuklarınızın anlayabileceÄi Åekilde cevap verin 

·         Gereksiz sert tepkilerden kaçının; eÄer en önemsiz konularda bile kızgın yada savunmada görünürseniz çocuklar iletiÅim kapılarını kapatırlar.

·         Kendi düÅüncelerinizi ifade ederken, çocuÄunuzunkileri deÄersiz göstermeyin; farklı fikirlere sahip olmanın kötü olmadıÄını ve onun düÅüncelerine de saygı gösterdiÄinizi hissettirin.

·         Kimin haklı olduÄunu ispat etme duygunuza engel olun. Onun yerine "Bana katılmadıÄını biliyorum ama ben böyle düÅünüyorum" diyerek yaklaÅın.

KonuÅma sırasında kendi duygularınız yerine çocuÄunuzun duygularına konsantre olun.        

Hatırlayın: 

·         ÇocuÄunuza sizden ne beklediÄini sorun: bir konu hakkında tavsiyenizi mi, sessizce kendisini dinlemenizi mi, duyguları konusunda yardım etmenizi mi yoksa bir probleminin çözümünü mü?

·         Çocuklar taklit ederek öÄrenir, dolayısıyla nasıl bir örnek olduÄunuza dikkat edin. Çünkü çocuklar öfkenin nasıl kontrol edildiÄini, problemlerin nasıl çözüldüÄünü ya da negatif duygular ile nasıl baÅ edildiÄini size bakarak öÄrenir.

·         ÇocuÄunuz ile konuÅun—ders vermeyin, eleÅtirmeyin, tehdit etmeyin ya da duygularını incitecek sözler sarf etmeyin.

·         Çocuklar kendi seçimlerinden öÄrenir. Sonuçları tehlikeli olmadıÄı sürece onun yerine karar almaktan kaçının. Bırakın kendi kararlarını kendi almayı öÄrensin.

ÇocuÄunuz sorunun sadece küçük bir kısmını anlatarak sizi test ediyor olabilir. Ne söylediklerini dikkatle dinleyin, daha fazla konuÅmak için cesaretlendirin ve bütün hikâyeyi duymadan peÅin yargıya varmayın.

Anne-Baba olmak zor 

Dinlemek ve konuÅmak çocuÄunuz ile saÄlıklı bir iliÅki kurabilmenin en önemli anahtarıdır. BaÅka sorunlarla uÄraÅırken çocuklarla saÄlıklı bir iletiÅimi korumak zor olabilir fakat kendi sorunlarınızın çocuÄunuzun yaÅadıklarından daha önemli olduÄunu düÅünmeyin. Çocuklar karÅılaÅtıkları sorunlarla baÅ etmek için gereken bilgi ve beceriye sahip deÄiller dolayısıyla onların yaÅadıÄı sorunları küçümsemeyin.