Rehberlik / Eğitici Makaleler

Çocukla İletişim

Çocukla İletişim

Çocuğunuza sizden ne bekliyor sordunuz mu? Bir konu hakkında tavsiyenizi mi, sessizce kendisini    dinlemenizi mi, yoksa bir probleminin çözümünü mü? 
Çocuğunuz için müsait olun 

 

·         Çocuğunuzun ne zaman konuşmaya uygun olduğunu tespit edin (örneğin, yatma zamanında, yemekten önce, arabada) ve onunla konuşmak için o zamanlarda kendisine müsait olun.

·         Konuşmayı siz başlatın; bu davranış onun hayatında olup bitenlerle ilgili olduğunuzu hissettirir.

·         Her hafta çocuklarınız ile birebir yapabileceğiniz bir aktivite bulmaya özen gösterin ve bu sürede başka bir iş yapmaktan kaçının.

·         Çocuğunuzun ilgi alanlarını öğrenin (örneğin, favori müzikleri ve aktiviteleri) ve ilgilendiğinizi gösterin.

Konuşmaya direk soru sormak yerine, kendi düşüncelerinizi ifade ederek başlayın

Onu dinlediğinizi bilsin 

·         Çocuğunuz korkuları hakkında konuşurken ne iş yapıyor olursanız olun bırakın ve dinleyin.

·         Söylediklerine büyüklük taslamadan, içtenlikle ilgi gösterin.

·         Anlaşılması imkansız gibi gelse de onların açısından görmeye çalışn.

·         Tepki yada kararsızlık vermeden önce, sözlerini bitirmelerine izin verin.

Çocuğunuzun sözlerini tekrar ederek doğru anladığnızdan emin olun

Çocuklarınızın anlayabileceği şekilde cevap verin 

·         Gereksiz sert tepkilerden kaçınn; eğer en önemsiz konularda bile kızgın yada savunmada görünürseniz çocuklar iletişim kapılarını kapatırlar.

·         Kendi düÅ�üncelerinizi ifade ederken, çocuÄ�unuzunkileri deÄ�ersiz göstermeyin; farklı fikirlere sahip olmanın kötü olmadıÄ�ını ve onun düÅ�üncelerine de saygı gösterdiÄ�inizi hissettirin.

·         Kimin haklı olduÄ�unu ispat etme duygunuza engel olun. Onun yerine "Bana katılmadıÄ�ını biliyorum ama ben böyle düÅ�ünüyorum" diyerek yaklaÅ�ın.

KonuÅ�ma sırasında kendi duygularınız yerine çocuÄ�unuzun duygularına konsantre olun.        

Hatırlayın: 

·         ÇocuÄ�unuza sizden ne beklediÄ�ini sorun: bir konu hakkında tavsiyenizi mi, sessizce kendisini dinlemenizi mi, duyguları konusunda yardım etmenizi mi yoksa bir probleminin çözümünü mü?

·         Çocuklar taklit ederek öÄ�renir, dolayısıyla nasıl bir örnek olduÄ�unuza dikkat edin. Çünkü çocuklar öfkenin nasıl kontrol edildiÄ�ini, problemlerin nasıl çözüldüÄ�ünü ya da negatif duygular ile nasıl baÅ� edildiÄ�ini size bakarak öÄ�renir.

·         ÇocuÄ�unuz ile konuÅ�un—ders vermeyin, eleÅ�tirmeyin, tehdit etmeyin ya da duygularını incitecek sözler sarf etmeyin.

·         Çocuklar kendi seçimlerinden öÄ�renir. Sonuçları tehlikeli olmadıÄ�ı sürece onun yerine karar almaktan kaçının. Bırakın kendi kararlarını kendi almayı öÄ�rensin.

ÇocuÄ�unuz sorunun sadece küçük bir kısmını anlatarak sizi test ediyor olabilir. Ne söylediklerini dikkatle dinleyin, daha fazla konuÅ�mak için cesaretlendirin ve bütün hikâyeyi duymadan peÅ�in yargıya varmayın.

Anne-Baba olmak zor 

Dinlemek ve konuÅ�mak çocuÄ�unuz ile saÄ�lıklı bir iliÅ�ki kurabilmenin en önemli anahtarıdır. BaÅ�ka sorunlarla uÄ�raÅ�ırken çocuklarla saÄ�lıklı bir iletiÅ�imi korumak zor olabilir fakat kendi sorunlarınızın çocuÄ�unuzun yaÅ�adıklarından daha önemli olduÄ�unu düÅ�ünmeyin. Çocuklar karÅ�ılaÅ�tıkları sorunlarla baÅ� etmek için gereken bilgi ve beceriye sahip deÄ�iller dolayısıyla onların yaÅ�adıÄ�ı sorunları küçümsemeyin.